ШАГНАЛ НӨХӨН ОЛГОХОД БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТУУД


pdf, jpg, jpeg, png өргөтгөлтэй 5MB-аас ихгүй хэмжээтэй файл оруулах

 • Банк: Төрийн банк
 • Дансны дугаар: 104900042858
 • Тушаах мөнгөн дүн:
 • Гүйлгээний утга: регистрийн дугаар, "шагнал нөхөн авах"

 • pdf, jpg, jpeg, png өргөтгөлтэй 5MB-аас ихгүй хэмжээтэй файл оруулах

  pdf, jpg, jpeg, png өргөтгөлтэй 5MB-аас ихгүй хэмжээтэй файл оруулах
  Captcha Background

  Заавал бөглөх талбарыг *-аар тэмдэглэв.

  Кирилл үсгээр бөглөх талбарыг **-р тэмдэглэв.